Spreekuren en visites – Huisartspraktijk Familia – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartspraktijk Familia
Lekstraat 1 1079 EK
Amsterdam

Spreekuren en visites

Er worden dagelijks spreekuren gehouden. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op werkdagen tussen 8.30 en 11.00u of in de middag tussen 13.30 en 16.00

Een afspraak duurt 10 minuten. Als uw situatie meer aandacht behoeft of wanneer u meerdere problemen wilt bespreken moet een dubbele afspraak gemaakt worden. Wilt u uw afspraak afzeggen bel dan tenminste 24 uur van tevoren.

8.30 – 11u De assistente zal vragen waarom u de afspraak maakt. Dit om een goede inschatting te kunnen maken van aard en urgentie van uw klachten.
8.30 – 11u Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte consulten van enkele minuten
waarin één klacht kan worden besproken. Per arts is er tijd voor maximaal 6 patiënten. Een afspraak maken is voor het inloopspreekuur niet nodig.
Vanwege huidige omstandigheden omtrent het Coronavirus (COVID-19) is het inloopspreekuur tijdelijk opgeheven.
8.30 – 11.00u Afspraakspreekuur
Dit spreekuur is bedoeld voor consulten van maximaal 10 minuten.
13.30 – 16.00u Afspraakspreekuur
Dit spreekuur is bedoeld voor consulten van 10 tot maximaal 20 minuten.

 

Huisartspraktijk Familia biedt sinds kort de mogelijkheid tot een beeldbelconsult.Wilt u een beeldbelafspraak plannen,ga dan eerst na of de aard van uw klacht geschikt is voor een beeldbelafspraak.Een beeldbelafspraak met de huisarts wordt gemaakt nadat u contact met ons hebt opgenomen.(telefonisch of via het patiënten portaal)u ontvangt een link waarmee het beeldbellen tot stand komt.

 

Spreekuur POH-S

Dinsdag,Donderdag en Vrijdag.

8.30-12:00 POH-spreekuur

12.00-13.30 Pauze

13.30-17:00 POH-spreekuur

Praktijkondersteuner voor Diabetes,COPD,Hart en vaatziekten.

Spreekuur assistenten

Maandag t/m Vrijdag  13:30 -17 uur

De assistente heeft pauze tussen 12.00 en 13.30u.

Visites

Wanneer u, om een medische- of sociale reden de praktijk niet kan bezoeken komt de huisarts bij u thuis. Voor het aanvragen van visites belt u bij voorkeur vóór 10.00u.


VOOR SPOED NA 17.00 UUR EN  SPOED IN HET WEEKEND: bel de huisartsenpost: 088 0030 600


Consultas con cita y visitas

Cada dia de lunes a viernes de 8:30 a 11 h y de 13:30 a 16 h.

Una consulta dura 10 minutos.Si necesita mas tiempo o cuando tenga más de un problema debe hacer una consulta doble. No puede venir a su cita,le agradeceria que cancelara su cita con un mínimo de 24 horas

Haz una cita a traves de internet

La asistenta le hará unas cuantas preguntas para determinar la úrgencia de su consulta.

Consultas con cita

8.30 – 11u

Consulta sin cita

Debido a la pandemia del virus del Corona la consulta sin cita esta de momento cancelada .

8.30 – 11.00u Consulta con cita
Consultas médicas con una duracion máxima de 10 minutos.
13.30 – 16.00u

Consulta con cita

Consultas médicas con una duracion entre 10 y 20 minutos .

Consulta POH-S

Martes,Jueves y Viernes.

8.30-12:00 POH-consulta

12.00-13.30 Pausa

13.30-17:00 POH-consulta

Para el control de la Diabetes, EPOC y enfermedades cardiovasculares .

Consulta asistenta

Lunes a Viernes 13:30 -17 uur

La asistenta tiene pausa entre las 12-13:30h.

Visitas

Visitas a domicilio  /úrgencias médicas  (solo dentro del código postal ) si por razones médicas o sociales no puede venir al consultorio médico , llame  antes de las 10 de la mañana.

ÚRGENCIAS MÉDICAS  despues de las 17 h o en el FIN DE SEMANA : llame con el  HAP  telefono 088 0030 600.