Wetenschappelijk onderzoek – Huisartspraktijk Familia – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartspraktijk Familia
Lekstraat 1 1079 EK
Amsterdam

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
Als huisartsenpraktijk zijn wij aangesloten bij het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde
Amsterdam UMC (ANHA). In dit netwerk werken wij samen met huisartsen, onderzoekers en
docenten aan wetenschappelijk onderzoek en aan vernieuwing van zorg en medisch onderwijs. Dit
vinden wij belangrijk: het vergroot onze kennis en het helpt de huisartsgeneeskundige zorg verder te
verbeteren.

Wat betekent dit voor u?
Deelname van onze praktijk aan het ANHA betekent dat gegevens over de geleverde zorg aan onze
patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor verbetering
van de kwaliteit van de zorg. Ook kan het voorkomen dat wij onze patiënten vrijblijvend uitnodigen
voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek in het ANHA.

Privacy
Uw privacy staat daarbij voorop. Daarom worden er geen gegevens zoals naam, adres of
Burgerservicenummer verzameld. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor
nooit te zien van welke patiëntengegevens zijn gebruikt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het
gebruik van uw zorggegevens, geef dit dan door aan uw huisarts.

Meer weten?
Vraag ernaar bij uw huisarts of kijk op de website www.vumc.nl/anh